Гүйцэтгэсэн хэлцлүүд

2005 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш MICC нь 2 тэрбум гаруй ам.доллар хүртэлх үнийн дүн бүхий 100 гаруй хэлцлийг гүйцэтгэсэн.

Бүх хэлцлүүд
Desert Solar Power
10 сая ам. доллар (Монголын анхны ногоон бонд)
Зээлийн санхүүжилт
Санхүүгийн зөвлөх
2023
Жи Эн Бевережис ХХК
7.7 сая ам. доллар
Зээлийн Санхүүжилт
Санхүүгийн Зөвлөх
pending
Транч I
21.7 тэрбум төгрөг
Бондын Санхүүжилт
Co-underwriter
2021
Монгол Улсын Хөгжлийн Банк
260 тэрбум
Хааллтай хүрээний санхүүжилт
Co-Arranger
2023

Судалгаа

Бид судалгаанд суурилсан компани учраас харилцагчиддаа бизнесийн шинэ боломжуудыг тодорхойлох, үнэлэхэд нь туслах зорилгоор зорилтот зах зээлийн судалгааг хийдэг.

Өмнөх судалгаануудыг үзэх

MICC-н тухай

MICC нь бүхий л салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудад зээл, хувьцааны санхүүжилт босгох хэлцлүүд дээр түлхүү анхаарч ажилладагаас гадна үнэлгээ хийх үйлчилгээг үзүүлдэг. MICC нь анх 2005 онд хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээг Монгол улсад анхлан нэвтрүүлсэн компани юм.

Холбоо барих

Компанийн сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл

Манай компанийн ололт амжилтууд