Үйлчилгээ

Хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчлгээ

Хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчлгээ

Эм Ай Си Си ҮЦК нь санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт босгох үйлчилгээ, худалдааны санхүүжилтийн үйлчилгээ болон стратегийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Бид бүх томоохон салбаруудад цогц, тохирсон санхүүжилтийн үйлчилгээг хүргэхийн тулд дэлхийн хэмжээний өргөн сүлжээ ашиглаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Брокерийн үйлчилгээ

Брокерийн үйлчилгээ

Бид Монголын болон олон улсын хөрөнгийн зах зээлд оролцогч хуулийн этгээд болоод хувь хүмүүст брокерийн үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд харилцагч тус бүрийнхээ онцлогт таарсан үйлчилгээг санал болгодог.

Дэлгэрэнгүй
Судалгаа

Судалгаа

Эм Ай Си Си ҮЦК нь төрөл бүрийн салбаруудын шинжилгээг хийхийн  тулд дотоодын зах зээл болон өгөгдөлд суурилсан дүн шинжилгээ хийдэг ба ингэхдээ олон улсын эдийн засгийн чиг хандлагыг ч мөн адил авч үздэг. Түүнчлэн бид харилцагчдаа сүүлийн үеийн хөрөнгийн зах зээлийн болон дэлхийн чиг хандлагын талаарх мэдээллээр хангах үүднээс сар бүр нэг хувьцаа сонгон авч, хувьцааны судалгааг бэлтгэн хүргэдэг.

Дэлгэрэнгүй