Хэлцлүүд

Монгол Улсын Хөгжлийн Банк
280.9 тэрбум төгрөг
Хааллтай хүрээний санхүүжилт
Co-Arranger
2023
Монгол Улсын Хөгжлийн Банк
260 тэрбум
Хааллтай хүрээний санхүүжилт
Co-Arranger
2023
Транч IV
142 тэрбум төгрөг
Бондын Санхүүжилт
Андеррайтер
2022
Транч II-2
76.3 тэрбум төгрөг
Бондын Санхүүжилт
Андеррайтер
2022
Транч II-1
151.3 тэрбум төгрөг
Бондын Санхүүжилт
Андеррайтер
2021
Транч I
21.7 тэрбум төгрөг
Бондын Санхүүжилт
Co-underwriter
2021
Desert Solar Power
10 сая ам. доллар (Монголын анхны ногоон бонд)
Зээлийн санхүүжилт
Санхүүгийн зөвлөх
2023
Фронтера Капитал
75 тэрбум төгрөг
Хөвөгч хүүтэй бонд - Хааллтай хүрээний санхүүжилт
Зөвлөх
2022
Фронтера Капитал
142.5 тэрбум төгрөг
OTC Бонд - Хааллтай хүрээний санхүүжилт
Зөвлөх
2021
Баялаг Фийд ХХК
10 тэрбум төгрөг
Гэрээ
Санхүүгийн зөвлөх
2020
Жи Эн Бевережис ХХК
7.7 сая ам. доллар
Зээлийн Санхүүжилт
Санхүүгийн Зөвлөх
pending
Богд Банк
31.7 тэрбум төгрөг
IPO
Андеррайтер
2021
Монгол Микрон Кашмер ХХК
Зээлийн бүтцийн өөрчлөлт
Санхүүгийн Зөвлөх
2021
Блю Бандана ХХК
M & A
Санхүүгийн Зөвлөх
2021
Монголын Төмөр Зам ТӨХК
750 тэрбум төгрөг
Бондын Санхүүжилт
Санхүүгийн Зөвлөх
2019
Нөмөр ХХК
Хааллтай хүрээний санхүүжилт
Санхүүгийн Зөвлөх
2018
Аспайр Майнинг ХХК
20 сая ам. доллар
Хувьцааны санхүүжилт
Санхүүгийн Зөвлөх
2018
Витафит ХХК
1 сая ам. доллар
Тоног төхөөрөмжийн санхүүжилт
Санхүүгийн Зөвлөх
2017
Дорнод Шим Агро ХХК
3.5 сая ам. доллар
Урт хугацааны зээл
Санхүүгийн Зөвлөх
2016
НВЦ ХХК
Зээлийн бүтцийн өөрчлөлт
Санхүүгийн Зөвлөх
2016
Таван Богд ХХК
7.2 сая ам. доллар
Урт хугацааны зээл
Санхүүгийн Зөвлөх
2016
Монгол Микрон Кашмер ХХК
6.5 сая ам. доллар
Урт хугацааны зээл
Санхүүгийн Зөвлөх
2016
Эф Ди Эм
8 сая ам. доллар
M & A
Санхүүгийн Зөвлөх
2016
Цаст ХХК
Зээлийн бүтцийн өөрчлөлт
Санхүүгийн Зөвлөх
2016
ДДиш ТВ
M & A
Санхүүгийн Зөвлөх
2015
БСБ ХХК
1.8 сая ам. доллар
Худалдааны санхүүжилт
Санхүүгийн Зөвлөх
2014
Витафит ХХК
Тоног төхөөрөмжийн санхүүжилт
Санхүүгийн Зөвлөх
2014
Жемнет ХХК
Дунд хугацааны зээл
Санхүүгийн Зөвлөх
2014
Алтайн Хүдэр ХХК
Зээлийн бүтцийн өөрчлөлт
Санхүүгийн Зөвлөх
2014
Гео Мандал Групп
Дунд хугацааны зээл
Зөвлөх
2013
НВЦ ХХК
12.9 сая ам. доллар
Урт хугацааны зээл
Санхүүгийн зөвлөх
2013
АйсБокс
Хөргөгч агуулах түрээслүүлэх
Үндсэн хөрөнгө оруулагч
2013
Мериал
Дистибьюшн
Үндсэн хөрөнгө оруулагч
2013
БСБ ХХК
6 сая ам. доллар
Урт хугацааны зээл
Санхүүгийн зөвлөх
2013
Витафит
0.5 сая ам. доллар
Дунд хугацааны зээл
Санхүүгийн зөвлөх
2013